Εμπιστευτείτε μας και θα χαρούμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.
 
 

Νομική κάλυψη

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 
Διάφορα προβλήματα σε μια πολυκατοικία μπορούν να διαταράξουν τις σχέσεις των ενοίκων μεταξύ τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η νομική κάλυψη σε μια πολυκατοικία. Η εταιρεία μας είναι δίπλα σας σε κάθε πρόβλημα που θα προκύψει να σας παρέχει νομική υποστήριξη, δηλαδή συμβουλές και διευκρινήσεις σε όποια απορία σας.

Σε δύσκολες περιπτώσεις οφειλετών που δεν ακολουθούν το νόμο, η νομική υπηρεσία μας μετά από μια διαδικασία (τηλέφωνα, επιστολές) θα ακολουθήσει διαδικασία διεκδίκησης των οφειλομένων με εξώδικα και δικαστικά μέσα. Είμαστε κοντά σας πάντα ενημερωμένοι για να δώσουμε λύσεις σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την ακίνητη περιουσία σας.
 
Διαχείριση - Έκδοση Κοινοχρήστων - ΚΟΣΜΟΣ SERVICE
 

1)Περί ιδιοκτησία κατ' ορόφους

 
Θεσμοθετεί τη διαίρεση ενός κτιρίου σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) και θέτει το γενικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων πολυκατοικιών.

ΦΕΚ-4Α-09-01-1929-Ν-3741 (pdf)
 

2)Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια πού περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες

 
Ορίζεται ότι η κατανομή των δαπανών θέρμανσης για τα κτίρια θα γίνεται με βάση μελέτη θέρμανσης που συντάσσεται από μηχανικό, στην οποία υπολογίζονται οι απώλειες θερμότητας κάθε ιδιοκτησίας, και προσδιορίζονται οι συντελεστές εi (συντελεστής επιβαρύνσεων) και fi (συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης).

ΦΕΚ-631Δ-07-11-1985-ΠΔ (pdf)
 

3)Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 
Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

ΦΕΚ-407Β-09-04-2010-Απ-Δ6-Β-ΟΙΚ-585 (pdf)
 

4)Οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την διανομή και άλλες διατάξεις

 
Αυτός ο Νόμος αναφέρει και τις προϋποθέσεις που μπορεί να συνταχθεί Κανονισμός διοικήσεως πολυκατοικίας ή τροποποίηση υπάρχοντος Κανονισμού με το 65% της συνιδιοκτησίας, αντί της παμψηφίας.

ΦΕΚ-150Α-16-09-1095-Ν-1562 (pdf)
 

5)Περί ενεργού πολεοδομίας

 
Με την κατάρτιση του Κανονισμού μπορούν να ρυθμίζονται ιδιαίτερα θέματα της πολυκατοικίας.

ΦΕΚ-198Α-12-10-1971-ΝΔ-1003 (pdf)