Εμπιστευτείτε μας και θα χαρούμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.
 
 

Έισπραξη κοινοχρήστων

 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

 
Η είσπραξη των κοινοχρήστων αφορά την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών στους ενοίκους, με σύγχρονο και αξιόπιστο λογισμικό και την έκδοση των αναγκαίων μηχανογραφημένων εντύπων, δηλαδή της συγκεντρωτικής και των ειδοποιητηρίων. Στη συνέχεια γίνεται η είσπραξη των κοινοχρήστων σε 2 καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες από τον εισπράκτορα του γραφείου και η απόδοση των χρημάτων στον εκάστοτε διαχειριστή.
 
Διαχείριση - Έκδοση Κοινοχρήστων - ΚΟΣΜΟΣ SERVICE